Friday, October 15, 2010

MENGAPA AL-QURAN TIDAK MENYEBUT DAJJAL?

mungkin orang akan bertanya, jika sekiranya Dajjal dan Ya'juj Ma'juj adalah dua sebutan yang berlainanuntuk menamakan satu bangsa, mengapa Al-Quran hanya menyebutkan Ya'juj Ma'juj saja dan tidak sesekali menyebutkan nama Dajjal????Sebabnya ialah bahawa kata Dajjal, yang ertinya "pembohong" atau "penipu", dan tidak seorangpun suka disebut penipu ataupun pembohong.

Sebaliknya, oleh kerana Ya'juj Ma'juj itu nama suatu bangsa, maka tidak seorangpun akan merasa keberatan memakai nama itu. Bahkan sebenarnya bangsa Eropah sendiri telah memasang patung Ya'juj Ma'juj di depan Guildhall di London. Inilah sebabnya mengapa Al-Quran hanya menggunakan nama Ya'juj Ma'juj dan tidak menggunakan nama Dajjal. Sebaliknya kitab-kitab hadith menggunakan nama Dajjal atau Anti Christ dan ramalan-ramalan yang berhubungan dengan ini, disebutkan dalam kitab suci yang lalu. Oleh kerana itu, perlu sekali dijelaskan bagaimana terbuktinya ramalan-ramalan itu.

Selain itu, kata Dajjal hanya menunjukkan satu aspek persoalan yakni kebohongan dan penipuan yang dilakukan bangsa itu,baik mengenai urusan agama mahupun mengenai urusan duniawi. Akan tetapi terlepas dari sifat-sifatnya yang buruk ada pula kebaikannya..

Dipandang dari segi duniawi, kesejahteraan material mereka harus dipandang sebagai segi kebaikan mereka. Itulah sebabnya mengapa dalam hadith digambarkan bahawa mata Dajjal yang hanya satu, iaitu mata duniawi, gemerlap bagaikan buntang. Al-Quran juga menerangkan keahlian mereka dalam membuat barang-barang. Jadi, jolokan nama Dajjal hanyalah sebahagian dari gambaran bangs itu.

Dalam Al-Quran, bangsa-bangsa Kristian disebut "para penghuni Gua dan raqim" (Al-Kahfi:9). Gambaran ini menggambarkan dua aspek sejarah agama Kristian. "Para penghuni Gua" merupakan gambaran yang tepat bagi kaum Kristian dalam permulaan sejarah mereka kerana pada waktu itu ciri khas mereka yang paling menonjol ialah hidup dalam biara. Mereka meninggalkan sama sekali urusan duniawi untuk mengabdiakn sepenuhnya dalam urusan agama. Dengan erti kata lain, mereka membuang dunia guna kepentingan agama.

Jadi, bangsa Kristian yang pada permulaan sejarah mereka membuang dunia untuk kepentingan agama tetapi zaman akhir, mereka membuang agama untuk kepentingan dunia. Oleh sebab itu, mereka dikatakan dalam Al-Quran sebagai "salah satu petanda Kami yang mengagumkan".

Sekian coretan saya....nantikan ada lg sambunganyaa..